Ile to kosztuje?

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają zastosować rozwiązania, na podstawie których możecie Państwo zwindykować Wasze wierzytelności za darmo!

Poza Waszymi należnościami odzyskamy dla Was także wszelkie koszty związane z windykacją. I zrobimy to bezpłatnie!

 

 

Opłaty sądowe, skarbowe i komornicze.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów możemy skredytować za Państwa opłaty związane z uzyskaniem orzeczenia sądowego stwierdzającego Państwa roszczenie oraz opłaty związane z prowadzeniem postępowań komorniczych. Koszty te docelowo obciążą dłużnika i zostaną rozliczone po zakończeniu sprawy.

 

Nasze wynagrodzenie.

 

Nasze wynagrodzenie składa się z dwóch części: część pokrywana przez dłużnika (jest ona doliczana do długu) oraz prowizja od ściągniętych należności (tymczasowo pokrywana z należności wierzyciela, a następnie odzyskiwana od dłużnika).

Prowizja płatna jest jedynie w przypadku skutecznego odzyskania Państwa należności.

Standardowa pobierana przez nas prowizja obejmuje małą część należności głównej (od 5% do 10%) oraz część odsetek (od 50% do 100%). Nasi stali klienci mogą liczyć na znaczące zniżki.

 

Zwrot prowizji przez dłużnika.

 

Po rozliczeniu sprawy, dochodzimy od dłużnika zwrotu zapłaconej przez Państwa prowizji. Usługa ta jest bezpłatna, a jej ewentualne koszty ponosi dłużnik. 

 

 

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Nasi pracownicy chętnie wytłumaczą Państwu szczegóły.