Rozwiązania prawne dla
Twojego biznesu.

Dbamy abyś spał spokojnie
wiedząc, że zawarte przez Ciebie
umowy są bezpieczne.

Dalej

O nas

쿠로코의 농구 극장판

Oferujemy obsługę bieżącej działalności Państwa Firmy w zakresie:

 1. prawa spółek handlowych,
 2. prawa cywilnego i gospodarczego,
 3. prawa pracy
 4. windykacji 마인 크래프트 tnt 모드 다운로드.

Obsługa obejmuje w szczególności:

 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych,
 • sporządzamy projekty umów z uwzględnieniem życzeń Klienta i zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa,
 • dokonujemy analizy zawartych już umów, pod kątem możliwości aneksowania i poprawienia statusu Klienta,
 • opiniujemy treść umów, którymi posługuje się Klient w obrocie gospodarczym, wskazując na konieczność ewentualnych zmian,
 • reprezentujemy Klienta podczas negocjacji treści umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta,
 • opracowujemy wzorce umów i regulaminy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, w tym dokonujemy analizy z zakresu klauzul niedozwolonych
Aworth

Reprezentacja w procesach

Oferujemy Państwu prowadzenie postępowań sądowych przed Sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji. Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomościowego, prawa pracy oraz nieuczciwej konkurencji.

Profesjonalnie działamy na wszystkich etapach postępowania przedsądowego i postępowania sądowego, w tym starannie prowadzimy sprawy, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe, bierzemy udział w rozprawach, nadzorujemy egzekucję orzeczeń. Udzielamy też porad i opinii prawnych w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń.

Posiadamy również duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych przed sądami polubownymi w Polsce (np. przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).


Umowy

W ramach współpracy w Klientem sporządzamy, opiniujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy, w tym:

 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych,
 • sporządzamy projekty umów z uwzględnieniem życzeń Klienta i zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa,
 • dokonujemy analizy zawartych już umów, pod kątem możliwości aneksowania i poprawienia statusu Klienta,
 • opiniujemy treść umów, którymi posługuje się Klient w obrocie gospodarczym, wskazując na konieczność ewentualnych zmian,
 • reprezentujemy Klienta podczas negocjacji treści umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta,
 • opracowujemy wzorce umów i regulaminy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, w tym dokonujemy analizy z zakresu klauzul niedozwolonych

Odszkodowania

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną roszczeń odszkodowawczych:

 • roszczenia majątkowe za szkody rzeczowe, w tym szkody likwidowane w ramach ubezpieczenia OC, AC i innych ubezpieczeń majątkowych,
 • roszczenia majątkowe za szkody osobowe: uszczerbek na zdrowiu, obrażenia ciała, zadośćuczynienie za cierpienie i rozstrój zdrowia.

W ramach spraw o odszkodowanie szczegółowo analizujemy każde zgłoszenie, prowadzimy audyt dokumentów (w tym polis ubezpieczeniowych) oraz szacujemy wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania. Prowadzimy negocjacje ze sprawcami szkody oraz zakładami ubezpieczeń, mające na celu polubowne zakończenie sprawy, a w przypadku niemożliwości zawarcia ugody prowadzimy sprawę przed Sądami wszystkich instancji.

Rozstrzygniecie sprawy o odszkodowanie pozwoli Państwu uzyskać m.in.:

 • zwrot wartości zniszczonego lub utraconego w wypadku mienia,
 • zwrot utraconych dochodów;
 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Tak samo jak Ty
jesteśmy przedsiębiorcami.
Tak jak Ty wiemy, że liczy się efekt.

Nasza
filozofia.
Wyjaśniamy rzeczy zawiłe,
tak aby stawały się proste.

Przekonaj się jak łatwo potrafimy przekazać
zawiłości prawne w przystępnej formie.