Obsługa prawna.

 

Oferujemy obsługę  bieżącej działalności Państwa Firmy w zakresie:

 

a) prawa spółek handlowych,

b) prawa cywilnego i gospodarczego, 

c) prawa pracy

d) windykacji.

 

 

Obsługa obejmuje w szczególności:

 

- analizę i przygotowanie umów,

- przygotowywanie odpowiednich rekomendacji, opini, i informacji prawnychi ,

- przygotowanie i opiniowanie projektów pism, wniosków, protokołów, 

- kontakty i negocjacje z kontrahentami Państwa Firmy,

- sprawy rejestrowe,

- reprezentację przed sądami  i innymi organami administracji państwowej i samorządowej.

 

 

Naszym Klientom, w ramach miesięcznego ryczałtu za obsługę zapewniamy dodatkowo:

 

- sprawdzenie wiarygodności kontrahentów (sprawdzenie baz danych biur informacji gospodarczej, danych rejestrowych, wniosków o ogłoszenie upadłości, wywiad o kontrahencie)

-  preferencyjne stawki w sprawach windykacyjnych.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za obsługę jest każdorazowo ustalane w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, w oparciu o preferencyjne stawki godzinowe.