Reprezentacja w procesach.

 

 

 

Oferujemy Państwu prowadzenie postępowań sądowych przed Sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomościowego, prawa pracy oraz nieuczciwej konkurencji.

 

Profesjonalnie działamy  na wszystkich etapach postępowania przedsądowego i postępowania sądowego, w tym starannie prowadzimy sprawy, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe, bierzemy udział w rozprawach, nadzorujemy egzekucję orzeczeń.

 

Udzielamy też porad i opinii prawnych w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

Posiadamy również duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych przed sądami polubownymi w Polsce (np. przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).