Umowy.

 

W ramach współpracy w Klientem sporządzamy, opiniujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy, w tym:

 

- doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych,

 

- sporządzamy projekty umów z uwzględnieniem życzeń Klienta i zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa,

 

- dokonujemy analizy zawartych już umów, pod kątem możliwości aneksowania i poprawienia statusu Klienta,

 

- opiniujemy treść umów, którymi posługuje się Klient w obrocie gospodarczym, wskazując na konieczność ewentualnych zmian,

 

- reprezentujemy Klienta podczas negocjacji treści umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta,

 

- opracowujemy wzorce umów i regulaminy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, w tym dokonujemy analizy z zakresu klauzul niedozwolonych